Langangen Historielag

                                           Inviterer til

                       HYGGEKVELD

                                        på Klubbhuset

                             Torsdag  08. desember 2016.  Kl. 18.00

 kvintetten

Langangskvintetten spiller

                            Bildeframvisning m/kommentarer

                                          Kaffe og kaker

                                  Videosnutt fra gamle LTV

                                              Utlodning.    

          

                               Salg av LHL`s  Årshefte 2016.

                                Alle hjertelig velkommen.