1. Hans Jakob Sigurdsen,                        leder.                          

2. Karin Fliid,                                            styremedlem.            

3. Gudveig Hagen,                                   styremedlem.            

4. Ragnhild Jensen Tollefsen,                 styremedlem.           

5. Thorbjørn Aasetre,                              styremedlem.           

6. Thor Andreas Wiersdalen,                  styremedlem.          

7. Nils Cato Sundsåsen,                           styremedlem.           

8. Anne Lise H. Sigurdsen                        styremedlem.           

Sekr. og kasserer velges på første styremøte etter årsmøtet.

Langangen Velforenings og Historielaget, årsmøte 24.02.2016.

Hans Jakob