Møteplan etter forslag på styremøtet 08. juni. 2016.

Styremøter:

Onsdag  14. september,       kl. 15.00.    Hos Hans Jakob.

Onsdag  12. oktober,            kl. 15.00.    Hos Hans Jakob.

Onsdag  09. november,        kl. 15.00.    Hos Hans Jakob.

Foto og arkiv arbeide:

Onsdag  14. september,       kl. 12.00, til ca. 16.00.

Onsdag  28. september,       kl. 12.00, til ca. 16.00.

Onsdag  12. oktober,            kl. 12.00, til ca. 16.00.

Onsdag  26. oktober,            kl. 12.00, til ca. 16.00.

Onsdag  09. november,        kl. 12.00, til ca. 16.00.

Onsdag  23. november,        kl. 12.00, til ca. 16.00.

De som har anledning kan komme, selv om det skulle være lengre ut på dagen.

Alle arbeidsmøtene holdes hos Hans Jakob.

Høstens medlemsmøte.  Aktivitet.  Tid ?

Årets Hyggekveld ble satt til:   Torsdag 08.desember 2016,  kl. 18.00.

Mvh

Hans Jakob